Агрофруkт АД
Производство
гр.Стара Загора 6000
Околовръстен път
тел.: 042/ 616 911; тел./факс: 042/ 616 919
Управление
гр. Хасково 6300
пл."Градска болница"1 Търговски комплекс XXIвек етаж 3
тел.: 038/ 602 416; тел./факс: 038/ 624 058


Съветът на директорите Ви благодари че посетихте нашата уеб страницата. Надяваме се че това е едно добро начало на ползотворна съвместна работа !