Екипът на АГРОФРУКТ ще оцени всяко мнение относно работа ни. Обратната връзка с клиентите винаги е била ценен източник на информация за нас. Бихме се радвали да научим вашето мнение, препоръка или коментар.
Кайсии Малини