s
 

Начало Процес

 

Процес | Печат |  Изпрати

 

ПОДГОТОВКА

 

 

ОСНОВЕН ПРОЦЕС

 

 

ЗАВЪРШВАЩ ПРОЦЕС

 

- приемане на суровината

- подготовка и охлаждане

- миене

- инспекция

- калибриране

-белене

-обезкостяване

-рязане

-бланширане

-инспекция

-охлаждане и замразяване -18°C

-инспекция

- пакетиране в кашони

- етикетиране

- палетизиране

- съхранение -18°C

- металдетекция

- товарене

 

Производственият процес се ръководи от екип от квалифицирани специалисти и се състои в трансформиране на прясната суровина в замразен продукт посредством различен брой ръчни и/или механизирани операции- сортиране, калибриране, рязане, отстраняване на костилки и люспи, бланширане, охлаждане, замразяване, пакетиране и металдетекция. Процесът протича в съответствие със стандартите ISO 9001:2000, HACCP, IFS и BRC. Правилното функциониране на Системата за управление на качеството се гарантира чрез планирани вътрешни одити, одити от трети страни, както и чрез непрекъснатото обучение на целия персонал в правилата за хигиена и безопасност на храните.

Агрофрукт работи приоритетно с български суровини на базата на договорни отношения с одобрени доставчици. За да гарантираме проследимост по цялата верига „суровина-краен продукт”, ние осъществяваме предварителен контрол върху насажденията на доставчиците си и контрол при приемане на суровината, както и през всички фази на производствения процес. Агрофрукт разполага със собствена вътрешна лаборатория за физико-химични анализи.

Вярвайки в необходимостта от непрекъснати подобрения, всички в Агрофрукт се ангажираме със следването на следните принципи:

  • Прилагане на внедрената система за качество посредством ежедневни дейности и извършване на непрекъснати подобрения
  • Подобряване на комуникацията и сътрудничеството между отделните звена в предприятието
  • Намаляване на клиентските рекламации и непрекъснато общуване с клиентите, което да гарантира задоволяване на техните изисквания и очаквания
  • Предлагане на висококачествени продукти на клиентите с грижата за опазване на тяхното здраве и безопасност.

 

Ние вярваме, че това не само ще подобри имиджа на Агрофрукт на пазара, но и ще

донесе чувство на гордост и удовлетвореност на всички нас,

които работим за бъдещето на фирмата.

 

 
[назад]