АГРОФРУКТ е утвърден сред земеделските производители. Географското положение на страната благоприятства отглеждането на почти всички видове растения, а съчетанието на почвите и климата ни правят българските плодове и зеленчуци търсени в цял свят.
Билборд


Близостта до основните райони за производство на суровини и минимизирането на транспортните разходи ни позволяват да бъдем конкурентни на пазара. Освен с български производители, АГРОФРУКТ има успешно сътрудничество и с производители от Гърция, Турция, Македония. Благодарение на териториалното си разположение, технологичните възможности и надеждността  мениджърския състав, в рамките на тригодишната си история, АГРОФРУКТ увеличи неколкократно мащабите на производството си и кръга на своите клиенти.


В момента наши клиенти са водещи фирми в областта на хранителната промишленост в Германия, Австрия, Италия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Гърция. Качеството е само един от основните приоритети, залегнали във фирмената ни политика, с който не допускаме компромиси. Технологичните възможности на оборудването и надеждността на екипа от специалисти позволяват на АГРОФРУКТ  да предложи на своите клиенти освен стандартния си производствен асортимент и производство на всякакъв тип замразени продукти, плодови и зеленчукови заготовки по спецификация на клиента.
Товарителница


Наличните складови площи за съхранение на  2 200 тона продукция ни позволяват да бъдем гъвкави, предлагайки на своите клиенти големи по обем, ритмични и целогодишни доставки. Качеството на продукцията по веригата „ суровина - готов продукт”  се контролира посредством собствена сертифицирана лаборатория в съответствие с въведената интегрирана система за управление на качеството
ISO 9001:2000 I HACCP.

Производствен цех

Back to top